Kostenbeheersing en milieuwinst dankzij integratie softwareDuurzaam produceren, flexibeler kunnen inspelen op wisselende omstandigheden, in een beter beheersbaar proces en dat tegen lagere kosten: het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Voor VBI is het echter de dagelijkse realiteit. Dankzij de integratie van laboratorium-software en mengerbesturing van Command Alkon in het eigen ERP systeem van VBI, heeft VBI steeds meer grip op processen. Zo kan worden gestuurd op het beste resultaat en worden verspillingen voorkomen.


VBI en Command Alkon werken al jaren samen. Het bedrijf –VBI- heeft een eigen ERP-systeem, dat middels slimme interfaces samenwerkt met de CL (Conactive Laboratorium) en CP (Conactive Procesbesturingsoplossingsoftware) van Command Alkon. “Wat ik mooi vindt aan de samenwerking met, en de opstelling van Command Alkon, is dat ze bereid zijn om dingen aan te passen indien nodig,” vertelt Peter Harpe, Manager Quality&Materials bij VBI.

Flexibiliteit
“Samen hebben we een pakket kunnen ontwikkelen dat is toegespitst op de situatie bij VBI. We hebben daardoor grote stappen kunnen zetten op duurzaamheid en beheersbaarheid van het proces,” aldus Harpe. “We kunnen nu veel flexibeler inspringen op wisselende omstandigheden en de vraag vanuit de klant. Er gebeurt veel in onze industrie; de ene dag is er geen vulstof meer, de andere dag worden één of meerdere grondstoffen opeens veel duurder. Door omstandigheden die buiten onze macht liggen wordt niet alleen de markt, maar ook onze recepturen beïnvloed. Denk aan het stilleggen van kolencentrales of een stremming op de Maas. Voorheen zorgden plotselinge omschakelingen naar ‘nieuwe grondstoffen’ voor kopzorgen, onder meer voor onze betontechnologen. Dankzij het CL systeem kunnen we met één druk op de knop de recepturen her berekenen op basis van de nieuwe grondstoffen.

Automatisch mengselontwerp
VBI is vorig jaar overgegaan naar een geheel systematisch mengselontwerp. “Door gebruikmaking van zogenaamde ‘virtuele materialen’ is het mogelijk om voor alle fabrieken eenzelfde mengselstructuur te hanteren. Dit is bijzonder omdat deze fabrieken niet vanzelfsprekend over dezelfde grondstoffen beschikken. Met behulp van een planningsmodule binnen de ERP-software wordt voor elke toepassing het meest milieuvriendelijke mengsel gekozen, dat aan alle eisen voldoet.”

Prijsstijgingen temperen
In een roerige tijd waarin materiaal- en energiekosten door het dak gaan is een goede en dynamische kostenbeheersing van groot belang. Sinds enkele maanden heeft VBI in CL (Conactive Laboratorium) de optie ‘minimale kosten’ aangezet. “Dat betekent dat gekozen wordt voor het ideale mengselontwerp, dat voldoet aan alle duurzaamheids-, sterkte- en milieueisen, maar dan tegen de laagst mogelijk kosten. We produceren grote hoeveelheden beton, door deze optie kunnen we de huidige actuele prijsstijgingen enigszins temperen.” Behalve grip op duurzaamheid , kosten en kwaliteit is er nog een groot voordeel voor VBI te duiden. “In het verleden waren we voortdurend bezig met het aanpassen van de mengsels al naar gelang de omstandigheden; in elk seizoen moesten de mengsels worden aangepast. Ook dat hoeft nu niet meer. Het mooie is dat CL en CP en ons planningssysteem constant met elkaar communiceren en daarbij rekening wordt gehouden met seizoensgebonden factoren.”

Statistiek
In de oude situatie met het onderling vergelijken van de fabrieken een moeizaam proces. “Met de huidige systematiek is de statistiek veel zuiverder, en kunnen de resultaten van fabrieken gemakkelijk en snel worden vergeleken omdat overal dezelfde ontwerpsystematiek en dezelfde mengselcodering worden gebruikt.”

Stroomlijnen
Ook de processen in de fabriek verlopen gestroomlijnder. Zo gaat de aansturing van de baanverwarming nu automatisch voor ieder product en iedere receptuur. “Dit mooie resultaat hebben we samen met Command Alkon kunnen verwezenlijken. Tevreden zijn we ook over de werking van vochtmeting van de toeslagmaterialen. We hebben in Nederland te maken met weerbarstig weer: soms is het langdurig droog en dan weer extreem nat. Dit heeft een groot effect op de variatie van de grondstofdosering. Veel betoncentrales beschikken over een vochtmeting, maar vaak zijn deze uitgeschakeld omdat ze niet (langer) goed functioneren. In de huidige versies van CP is de werking van de vochtsondes goed instelbaar waardoor de juiste hoeveelheden materialen afgewogen kunnen worden. Middels deze real-time vochtmetingen en andere slimme adaptieve correcties -bijvoorbeeld specietemperatuur- is het vochtgehalte en ook de verwerkbaarheid constanter. Dit leidt tot efficiëntere productie en dus ook tot CO2 reductie.”

Duurzaamheidswinst
Voor VBI levert de integratie besturingssystemen grote milieuwinst op. De betonindustrie (transportbeton en prefab) staat voor een enorme uitdaging; de CO2 footprint moet worden gehalveerd per 2030 en naar 0-uitstoot per 2050. “Mede dankzij de integratie van software van Command Alkon kunnen we snel schakelen en inspelen op uitdagende duurzaamheidseisen, en aansturen op de meest milieuvriendelijke receptkeuze tegen de laagst mogelijke kosten.”

Win-win
Ook Command Alkon profiteert van de samenwerking. “Van de stappen die VBI heeft genomen, gaat een vliegwielwerking uit. We hebben enorm veel geleerd, wat helpt om onze systemen verder aan te passen en toe te spitsen op de betonproductenindustrie,” aldus Rob Verburg, Sales Manager bij Command Alkon. “Dat is goed voor de hele industrie.”

Previous Article
VBI - Cost control and environmental benefits thanks to software integration
VBI - Cost control and environmental benefits thanks to software integration

Sustainable production, the ability to respond more flexibly to changing circumstances, in a more manageabl...

Next Article
Bekstone - Effortlessly Increase Productivity Through Automation
Bekstone - Effortlessly Increase Productivity Through Automation

The operator now has control over his process and can execute his job in a more efficient way.